Писмени преводи

Фонограма

Изготвяне и разчитане на аудио запис.

Легализиран превод

Превод, заверен в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Специализиран превод

Официален превод със стилова редакция с извършване на допълнителна терминологична редакция от консултант.

Официален превод

Извършва се от оторизиран преводач, включва проверка на фактологичните данни; Преводът се подписва от съответния преводач, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за неговата достоверност.

CityМar logo small greyscale

Агенция за преводи и легализация СитиМар Ви гарантира качествени услуги, прецизност и бързина, с които отговаря на високите изисквания на своите клиенти.

Социални мрежи