Превод пред нотариус

Подсигуряваме устен превод за изповядване на сделки пред нотариус. Предоставяме над 35 езикови комбинации на заклети преводачи.

CityМar logo small greyscale

Агенция за преводи и легализация СитиМар Ви гарантира качествени услуги, прецизност и бързина, с които отговаря на високите изисквания на своите клиенти.

Социални мрежи