Услуги

Видове услуги предлагани от Агенция за преводи и легализация СитиМар

 

Писмени преводи

При нас преводите се извършват от професионалисти. Всички наши преводачи са подписали декларация за конфиденциалност, с която се задължават да гарантират поверителността и неразпространението на съдържащата се в документите за превод информация.
Работим бързо и коректно и поддържаме високо ниво на качеството си, като винаги се съобразяваме с конкретните инструкции и изисквания на нашите клиенти.
В съответствие с ISO 17100:2015-05 една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите, които се пресмятат въз основа на готовия превод.

Официален превод

Извършва се от оторизиран преводач, включва проверка на фактологичните данни; Преводът се подписва от съответния преводач, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за неговата достоверност.

Специализиран превод

Официален превод със стилова редакция с извършване на допълнителна терминологична редакция от консултант.

Легализиран превод

Превод, заверен в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Фонограма

Изготвяне и разчитане на аудио запис.

Устни преводи

Консекутивен

Превод с изчакване, обикновено необходим по време на бизнес преводи, публични лекции или обучения с малък брой участници. Цената се определя на час (за един или двама преводачи) в зависимост от естеството на работната среща.

Симултанен

Използват се технически съоръжения за извършване на превода.
Превод в момента на говоренето, обикновено е необходим при конференции, публични лекции или презентации с голям брой участници. Този превод се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден за екипа.

Придружаване

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час за един преводач. В цената е включено времето, в което преводачът е с вас, независимо дали се осъществява същински превод.

Превод пред нотариус

Подсигуряваме устен превод за изповядване на сделки пред нотариус. Предоставяме над 35 езикови комбинации на заклети преводачи.

Легализация

Преводаческа агенция СитиМар предлага легализация на официални документи с апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учреждения в Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, заверки на преводи.
Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Подлежат на заверка както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина документи, които ще послужат в България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

CityМar logo small greyscale

Агенция за преводи и легализация СитиМар Ви гарантира качествени услуги, прецизност и бързина, с които отговаря на високите изисквания на своите клиенти.

Социални мрежи